Minden állat védelmezi a saját otthonát

Minden állat védelmezi a saját otthonát, ha kell, a halálig,

a területük és az utódaik védelmében harcolnak,

s elmennek szükség szerint, a végső határig.

 

Sokszor meghalnak eme küzdelmeik során, ez a végzetük,

mégsem adják fel, kitartanak, amíg erővel bírják,

s erről szól minden napjuk, minden éjjelük.

 

Minden állat védelmezi a saját otthonát, bezzeg az ember,

azt nem érdekli a saját utódja sem, csak fejet hajt,

és csodálkozik, hogy megbocsátást nem lel.

animals 256547 1280

Igen nagy bajok vannak eme világgal

Igen nagy bajok vannak eme világgal, sötét és komor,

meg nem választott hóhérok gyilkolnak szerte,

a remény, s az igazság is, mankóra szorul.

 

Büntetik a jót, a szépet, a logikát, az értelmet, a hitet,

ugyanakkor ünneplik a hazugságot és a bűnt,

a szegényeknek pedig alig juttatnak vizet.

 

Elveszik a szabadságot, rabságra, szolgaságra ítélnek,

kiirtják az emberiség zömét, s a józanságot is,

sem felnőttet, sem gyereket nem kímélnek.

 

Megosztják az embereket és egymás ellen fordítanak,

hamis híreket, nem létező dolgokat mutatnak,

s a médiáik, főképp hazugságot ordítanak.

 

A szeretet, a család, s az összetartozás bűnnek számít,

az érzelmek sokasága nem megengedett többé,

a háttér aljas propagandája, bármit is állít.

 

Igen nagy bajok vannak eme világgal, mely kegyetlen,

a sötétség nem kíméli a fényt és az éltető erőt,

a gonosznak, nem ez a kártyája az egyetlen.

death 6054627 1280

A „ha” szónak semmi értelme nincs

A „ha” szónak semmi értelme nincs, soha nem is volt,

egyfajta álomkép csupán és egyféle remény,

mindig is csak a vágyálmokról szólt.

 

Ha nem vesztettünk volna, akkor a győzelem a miénk,

ha eszünk, biz nem leszünk egy ideig éhesek,

és ha végünk van, az élet nem az igénk.

 

Ha gyűlölünk, a szeretetet nem érezhettük volna soha,

s nem lennénk kiválóak, ha gyengék vagyunk,

és minden reményünk elszállna tova.

 

Ha a szívünk becsületes, nem lenne oly hazug és sötét,

s nem létezne sem a gonosz, sem az ármány,

ha a Nap feloszlatná a homály ködét.

 

A „ha” szónak semmi értelme nincs, önámítás és hiba,

tagadása a valóságnak és főleg az igazságnak,

s efelől nincs kétség, sem pedig vita.

scrabble 2378253 1280

Senki ne vállalja fel a mások terhét

Senki ne vállalja fel a mások terhét, ha van sajátja elég,

van mivel küszködnie, s van mitől szenvednie,

és eme küzdelem alatt, a lelke is megég.

 

Szörnyű nehéz cipelni mindazt, amit a sors reánk mért,

mindenki érzi önmagán, mennyire fáj mindez,

és sokszor mégsem sikerül elérni a célt.

 

Senki ne vállalja fel a mások terhét, mert nincs értelme,

nagy eséllyel elbukik, mivel nem tud bírni vele,

és végül beigazolódik, az összes félelme.

ai generated 8528119 1280

Miért is ragaszkodunk annyira

Miért is ragaszkodunk annyira, eme csodás életünkhöz,

mely számtalan gondot és fájdalmat okoz nekünk,

s egyre csak közelebb visz a végzetünkhöz?

 

Hogyan vagyunk képesek elfogadni az elnyomás terhét,

a kizsákmányoltságot, a semmibe vételt, a lenézést,

s miért hajtjuk végre, a sötétség gaz tervét?

 

Miképpen tudhatnak egymás ellen fordítani bennünket,

könnyedén megosztani, akaratunktól megfosztani,

s véglegesen uralni a testünket, lelkünket?

 

A szeretteink védelme nem a legfontosabb a számunkra,

az ő érdekük, a biztonságuk, egészségük megóvása,

szeretnénk kéretlen terheket a vállunkra?

 

Miért is ragaszkodunk annyira ahhoz, hogy vezessenek,

mások mondják meg, mit is tehetünk, s érezhetünk,

vágynánk, hogy egy tömegsírba temessenek?

pink rose 4210669 1280

Az egész világot a kezében tartja

Az egész világot a kezében tartja a gonosznak ármánya,

ügyesen manipulál pénzzel, csillogással, butítással,

és semmi jót nem tartogat az emberek számára.

 

Az egész világot a kezében tartja a sötétségnek az ereje,

nagyon ért a félelemkeltéshez, a káosz csináláshoz,

és senkit nem enged szabadulni mérgező deleje.

ai generated 8347639 1280

A kudarc és a csalódás rendkívül fájó

A kudarc és a csalódás rendkívül fájó annak, aki átéli,

hihetetlenül nehéz elviselni, kínozza a lelket,

s nem öröm senkinek, aki ezt megéli.

 

A kudarc és a csalódás rendkívül fájó, elviselhetetlen,

beleég a tudatba, s lerombolja az önbizalmat,

a győzelem az, ami megfizethetetlen.

woman 8205106 1280

Mennyit is kell szenvedni a halálért

Mennyit is kell szenvedni a halálért, vajon mennyit,

miféle kínokban van része az embernek végül,

és ez ellen tényleg nem tehet semmit?

 

Egyesek csupán lefordulnak a székről és ezzel vége,

vannak, kik aludni térnek, s nem ébrednek fel,

így csatlakoznak az elődeikhez végre.

 

Mások a napjaikat évekig szörnyű kínok között élik,

iszonyatos fájdalmak során mennek keresztül,

és hogy miért van ez, azt nem értik.

 

A halál nem kegyelmez, előle nincs menekvés soha,

lehet próbálkozni mindenfélével, ám felesleges,

senkit nem ment meg, semmiféle csoda.

 

Mennyit is kell szenvedni a halálért, mégis mennyit,

ez lenne az élet értelme, ezért születtünk meg,

s nem kapunk reményt, egy cseppnyit?

istockphoto 895087964 612x612 1

Az izzó végzet egyre csak közeledik

Az izzó végzet egyre csak közeledik az emberek felé,

fojtogató a mérgező levegő és parázslik az ég,

végül odakényszerülünk, a gonosz elé.

 

Az pedig kegyetlenül lesújt reánk, butaságunk okán,

a tétlenségünk, kínzó hiszékenységünk miatt,

s mindazért, amit tettünk, életünk során.

 

Az izzó végzet egyre csak közeledik, s felégeti a létet,

a Földön írmagja sem marad az emberiségnek,

mely magának köszönheti, e szörnyű véget.

ball 8761027 1280