Elszállt ez az év is

Elszállt ez az év is, elfújta a zord idők hideg szele,

a sors nem igazán kegyeskedett biz senkivel,

s az emberek szíve aggódással volt tele.

 

Mindenki érezte a saját gondját és a saját terheit,

önnön problémáját, s a reá háruló nyomást,

amelyek gyakorta lenullázták a terveit.

 

Nagyon sokaknak kellett megküzdeni az életben,

megvívni a csatáikat, magáért a létezésükért,

s ez mély nyomot hagyott a lelkekben.

 

Persze akadtak vidámabb napok, s boldog percek,

szeretettel teli időszakok, örömteli ölelések,

amelyekben az emberek békére leltek.

 

Ezekből azonban kevés volt, s olyan nagy a hiány,

annyira megfogyatkozott maga az értelem is,

s túlteng a világban a hitvány, a silány.

 

Elszállt ez az év is és sok jót a következő sem ígér,

a remény az, amely nélkül oly nehéz küzdeni,

s mely jó esetben, akár a halálig kísér.

sylvester 6897648 640

Halványodnak a fények

Halványodnak a fények, a Karácsony búcsút int nekünk,

magával viszi a szeretet és a békesség javát,

ám egy év múltán újra itt lesz velünk.

 

Megmutatta újfent, hogy nélküle annyira más ez a világ,

és valóban, visszatérnek a szürkeség napjai,

s folytatódik a harc, a szokásos viták.

 

Folytatódik a nélkülözés, az áremelkedés, s a küzdelem,

tovább fojtogatnak a hitelek, az eladósodás,

és az emberek fohászkodnak szüntelen.

 

Visszatér a közöny, a meg nem értés, a terhek sokasága,

az irigység, a gonoszság és az érzéketlenség,

oly sokan merülnek a bűnök mocsarába.

 

Halványodnak a fények, az ünnep varázsa elillan hamar,

feledésbe merülnek az ajándékok, az ölelések,

és visszatér a valóságos élet, ami fanyar.

christmas 1945729 640

Életünk nagy része

Életünk nagy része munka, teher és szenvedés,

megfelelni akarás, jó pofizás, fejet hajtás,

engedelmesség és gyakori tettetés.

 

Vajmi kevés az öröm, a vidámság, a boldogság,

az igaz szeretet, a felhőtlen kacaj, a mosoly,

pedig a lélek sebeire, ez az orvosság.

 

Életünk nagy része küzdelem, bizony a halálig,

és nagyon fáj beismerni a gyengeségeinket,

ha a szívünkben igazság nem tanyázik.

depression 4782696 640

Mindenki küzd

Mindenki küzd a saját életével, a saját sorsával,

a mindennapi terhekkel, a nehézségekkel,

és sokszor nem bír önnön gondjával.

 

Folyamatos a harc az idővel, a nehéz percekkel,

az elvárásokkal, a túlzott követelményekkel,

és a szinte megvalósíthatatlan tervekkel.

 

Mindenki küzd a munkahelyén és az iskolában,

betegként a kórházban, küzd a lelki sebeivel,

s többet van másutt, mint az otthonában.

istockphoto 1352919035 612x612 1

Elődeink egykoron

Elődeink egykoron életük árán is védték a hazát,

hősiesen küzdöttek érte, s a szabadságért,

meghallgatva a saját népük szavát.

 

Így ment ez évszázadokon át, harcoltak a honért,

küzdöttek törökkel, tatárral és másokkal is,

és mindig kiálltak a magyar jogért.

 

Mára kihalt ez a szellemiség, a pénz vált istenné,

s akik túl magasra kerültek bármilyen okból,

hiszik, hogy maguk válnak mindenné.

 

Elődeink egykoron fel nem adták volna e földet,

manapság más urat szolgálnak a bitangok,

eladva minket, minden hegyet, s völgyet.

ai generated 8363454 640

A siker érzése

A siker érzése oly mámorító, feldobja a lelket,

hisz rengeteg küzdelem, s kitartás az ára,

ám az ember így, kis dicsőségre lelhet.

 

A siker érzése megdobogtatja a szívet sokszor,

feldobja az egyhangú napokat, hónapokat,

sőt, ki átéli, az utolsó percig arra gondol.

pexels photo 7567565

Megéri az élet

Megéri az élet azt a számtalan gondot és szenvedést,

a sok-sok fájdalmat, a rengeteg megpróbáltatást,

a meg nem értést, s a folyamatos megvetést?

 

Az álmaink és a vágyaink eltiprását, a hazugságokat,

a kihasználtságot, a szakadatlan terhelések sorát,

vajon levonjuk ebből egyszer a tanulságokat?

 

Miért olyan kevés a szeretet, s miért van a sok bánat,

olyan csodás is lehetne minden, ha azt akarnánk,

a jóság és a remény, kéz a kézben nem járhat?

 

Megéri az élet mindezt, megéri a végtelen küzdelem,

s leszedhetjük-e valaha a kitartásunk gyümölcsét,

vagy nekünk a kilátástalanság jut, szüntelen?

istockphoto 1243391323 612x612 1

Meg kellene tanulni

Meg kellene tanulni tiszta szívvel tenni és élni,

s nem beleolvadni az arctalan masszába,

a rossztól, a gonosztól sosem félni.

 

Felemelt fejjel járni a hazug, hitvány világban,

s mindig kitűnni a szürkeség tömegéből,

örömöt lelni a legapróbb virágban.

 

Őszintén szeretni azokat, akik arra érdemesek,

és segíteni a gyengéken, az elesetteken,

s azokon, akik bizony védtelenek.

 

Meg kellene tanulni küzdeni önmagunk létéért,

és mindazért, ami kedves a szívünknek,

s harcolni, egy örökkévaló békéért.

small yellow flower 4446213 640

Akarunk-e eme világon élni

Akarunk-e eme világon élni, szenvedni és küzdeni,

megkérdezte tőlünk ezt bárki, születésünk előtt,

mielőtt minket erre a pokolra kívánt küldeni?

 

A hormonok játékai és a termékei vagyunk csupán,

a természetes ösztön eredményei, s a végtermék,

melyek kényszerből élnek, s bámulnak bután?

 

Kinek kell ez a világ, amelyből hiányzik a szeretet,

ahol nem létezik becsület, tisztesség és igazság,

s melyben nem kímélnek felnőttet, gyereket?

 

Akarunk-e eme világon élni, ahol nincsen remény,

ahol esélyünk a jóra a nullával egyenlő mindig,

és amelyben a lét maga is nehéz, s kemény?

baby 21998 1280

Mindenki másként

Mindenki másként dolgozza fel a veszteséget,

van, aki könnyebben, más megszenvedve,

s ez megpróbál minden nemzedéket.

 

A sors igen sokszor állít csapdát az ember elé,

nagyon sok akadállyal keseríti az életet,

s úgy terelget a végső cél felé.

 

Közben elbizonytalanít, megtréfál, arcul csap,

tönkretesz, felvidít, letaszít a mélybe,

s kiderül, ki e világban él, csak rab.

 

Mindenki másként küzd meg önnön árnyaival,

és másképpen éli meg a mindennapjait is,

ám sokszor nem bír a saját vágyaival.

woman 3599869 1280