Miközben az emberek gyanútlanok

Miközben az emberek gyanútlanok és teszik a dolgukat,

s igyekeznek helytállni a nehéz mindennapokban,

nem látható erők, megírják a végső sorsukat.

 

A megkérdezésük nélkül döntenek az életről, s halálról,

arról, hogy mikor, mitől szenvedjenek, rettegjenek,

és káoszt teremtenek, a gonosz legjavából.

 

Mágiájukkal behatárolják az életteret, elvéve a reményt,

elvakítják a tisztán látó szemeket és gúzsba kötnek,

s nem hagynak egyáltalán, semmiféle esélyt.

 

Miközben az emberek gyanútlanok, nem hiszik a véget,

egyszerűen nem fogják fel, mily veszélyben vannak,

és elutasítanak minden jó, értelmes érvet.

necromancer 3452376 1280

Mikor esik már le az a labda

Mikor esik már le az a labda, amelynek a neve, végzet,

és amely az egész emberiség fölött pattog szerte,

s mely kíméletet soha, de soha nem érzett?

 

Azok, akik feldobták a magasba egykor, nem láthatók,

hogy lehetséges mindez, s miért is történhet meg,

csak nem manipulálták a mondanivalót?

 

Vagy talán elfelejtették közölni a halandók tömegével,

egyszerűen lényegtelenné vált a kiirtásnak módja,

s beetették a népeket, a jóság szövegével?

 

Milyen jogon dönthet bárki is, bárki létéről, haláláról,

a mindennapjairól, a családjáról, az érzelmeiről,

s vajon mennyit nyerhet mások halálából?

 

Hogyan tudták ennyire elbutítani ezt az egész világot,

s miképpen válhatott az értelem, sötét ürességé,

elhervasztva a jót és mindenféle virágot?

 

Mikor esik már le az a labda és utoljára mikor pattan,

lehetséges az, hogy eme világ teljesen bolond lett,

és a megtévesztésekbe végül belezakkan?

basketball 7753643 1280

A szakadék szélétől csak lefelé vezet út

A szakadék szélétől csak lefelé vezet út, ott vége szakad,

az emberiség pedig immár oda szorult, a szélére,

s ha alázuhan, életben bizony nem marad.

 

A szakadék szélétől csak lefelé vezet út, s visszaút nincs,

alant, a mélyben, elhal a remény és minden esély,

elbúcsúzik a lét is, ami a legdrágább kincs.

istockphoto 849034226 612x612 1

A sötétség mindig igyekszik bekebelezni

A sötétség mindig igyekszik bekebelezni a fényt, magát,

bármit megtenne, hogy a ragyogását megszüntesse,

s eme céljáért, örök időktől kezdve vívja a csatát.

 

A sötétség mindig igyekszik bekebelezni minden életet,

legyen az bármilyen apró, vagy bármilyen csekély is,

és ezen okból, próbálja befolyásolni a végzetet.

istockphoto 1373273136 612x612 1

A sírjaink meg vannak ásva egy ideje

A sírjaink meg vannak ásva egy ideje, sőt, túl rég,

csupán nem gondolunk minderre sohasem,

s nem hisszük el, hogy közeleg a vég.

 

Nem akarjuk felfogni a valóságot, mert az rémes,

megmutatja, hogy reánk nincsen szükség,

s a lehetőségeink köre nem túl széles.

 

Akik a sírunkat megásták, csak nevetnek rajtunk,

lenéznek minket és élősködőknek tartanak,

miközben mi, már mindentől tartunk.

 

Hamarosan megfosztanak az alapvető jogainktól,

elveszik a szabadságunkat és az életünket,

s elvárják, hogy érezzük magunkat jól.

 

A sírjaink meg vannak ásva egy ideje, túl mélyen,

annyira, hogy ne térhessünk vissza többé,

s ha ezt hagyjuk, az végzetes, szégyen.

istockphoto 1982939526 612x612 1

Amit a szív és az emlékezet megőriz

Amit a szív és az emlékezet megőriz, az elkísér végig,

ezen emlékek elevenen ragyognak, s örökre,

végezetül eljutnak a fényességbe, az égig.

 

Amit a szív és az emlékezet megőriz, az a lélekben él,

táplálja az egykori álmokat, a kínzó vágyakat,

mindennap velünk fekszik, s velünk is kél.

pexels photo 2437901

Mindenkinek a maga kis világa a fontos

Mindenkinek a maga kis világa a fontos, s a maga álma,

a maga tervei, elképzelései, a saját szerettei,

a saját érzelmei és önmaga izzó vágya.

 

Mindenkinek a maga kis világa a fontos és a maga élete,

önnön fájdalmai, szenvedései, kínzó bánata,

ám legvégül mindenkit utolér a végzete.

sad girl 3007323 1280

Minden út ugyanabba az irányba vezet

Minden út ugyanabba az irányba vezet, a halálba,

ahonnan nincs menekvés és ahol nincs esély,

s ott már senki, soha nem találhat magára.

 

Minden út ugyanabba az irányba vezet és mindig,

van ugyan néhány kitérő, ám az csakis látszat,

sokaknak a lelke végezetül, a pokolban izzik.

vulcanic landscape 7492624 1280

Kinek ne lennének komoly gondjai

Kinek ne lennének komoly gondjai, fájdalma, s bánata,

szerelmi csalódásai, kudarca önnön vágyai terén,

és ki az, akinek mindez biza nem ártana?

 

Kinek ne lennének komoly gondjai, tragédiája, végzete,

csalódásai, félelmei, s nehezen beteljesülő álmai,

és mikor érhet vajon véget ez a rémmese?

ai generated 8227799 1280

Mikor megcirógat valakit a pokol angyala

Mikor megcirógat valakit a pokol angyala, annak vége,

amint megérinti bárki lelkét az ujjainak hegyével,

a lélek már érzi a tüzet, s nem nézhet félre.

 

Immár tudja, hogy a számára kiút, soha többé nincsen,

s bizonyára sok rosszat tehetett az élete folyamán,

amit nem tud megváltani, semmiféle kincsen.

 

Mikor megcirógat valakit a pokol angyala, lángol az ég,

izzik a levegő, parázslanak az álmok és a vágyak,

s mindezen nem segíthet, egy raklapnyi jég.

angel 1284369 640