Minden állat védelmezi a saját otthonát

Minden állat védelmezi a saját otthonát, ha kell, a halálig,

a területük és az utódaik védelmében harcolnak,

s elmennek szükség szerint, a végső határig.

 

Sokszor meghalnak eme küzdelmeik során, ez a végzetük,

mégsem adják fel, kitartanak, amíg erővel bírják,

s erről szól minden napjuk, minden éjjelük.

 

Minden állat védelmezi a saját otthonát, bezzeg az ember,

azt nem érdekli a saját utódja sem, csak fejet hajt,

és csodálkozik, hogy megbocsátást nem lel.

animals 256547 1280

Igen nagy bajok vannak eme világgal

Igen nagy bajok vannak eme világgal, sötét és komor,

meg nem választott hóhérok gyilkolnak szerte,

a remény, s az igazság is, mankóra szorul.

 

Büntetik a jót, a szépet, a logikát, az értelmet, a hitet,

ugyanakkor ünneplik a hazugságot és a bűnt,

a szegényeknek pedig alig juttatnak vizet.

 

Elveszik a szabadságot, rabságra, szolgaságra ítélnek,

kiirtják az emberiség zömét, s a józanságot is,

sem felnőttet, sem gyereket nem kímélnek.

 

Megosztják az embereket és egymás ellen fordítanak,

hamis híreket, nem létező dolgokat mutatnak,

s a médiáik, főképp hazugságot ordítanak.

 

A szeretet, a család, s az összetartozás bűnnek számít,

az érzelmek sokasága nem megengedett többé,

a háttér aljas propagandája, bármit is állít.

 

Igen nagy bajok vannak eme világgal, mely kegyetlen,

a sötétség nem kíméli a fényt és az éltető erőt,

a gonosznak, nem ez a kártyája az egyetlen.

death 6054627 1280

Senki ne vállalja fel a mások terhét

Senki ne vállalja fel a mások terhét, ha van sajátja elég,

van mivel küszködnie, s van mitől szenvednie,

és eme küzdelem alatt, a lelke is megég.

 

Szörnyű nehéz cipelni mindazt, amit a sors reánk mért,

mindenki érzi önmagán, mennyire fáj mindez,

és sokszor mégsem sikerül elérni a célt.

 

Senki ne vállalja fel a mások terhét, mert nincs értelme,

nagy eséllyel elbukik, mivel nem tud bírni vele,

és végül beigazolódik, az összes félelme.

ai generated 8528119 1280

Miért is ragaszkodunk annyira

Miért is ragaszkodunk annyira, eme csodás életünkhöz,

mely számtalan gondot és fájdalmat okoz nekünk,

s egyre csak közelebb visz a végzetünkhöz?

 

Hogyan vagyunk képesek elfogadni az elnyomás terhét,

a kizsákmányoltságot, a semmibe vételt, a lenézést,

s miért hajtjuk végre, a sötétség gaz tervét?

 

Miképpen tudhatnak egymás ellen fordítani bennünket,

könnyedén megosztani, akaratunktól megfosztani,

s véglegesen uralni a testünket, lelkünket?

 

A szeretteink védelme nem a legfontosabb a számunkra,

az ő érdekük, a biztonságuk, egészségük megóvása,

szeretnénk kéretlen terheket a vállunkra?

 

Miért is ragaszkodunk annyira ahhoz, hogy vezessenek,

mások mondják meg, mit is tehetünk, s érezhetünk,

vágynánk, hogy egy tömegsírba temessenek?

pink rose 4210669 1280

Az egész világot a kezében tartja

Az egész világot a kezében tartja a gonosznak ármánya,

ügyesen manipulál pénzzel, csillogással, butítással,

és semmi jót nem tartogat az emberek számára.

 

Az egész világot a kezében tartja a sötétségnek az ereje,

nagyon ért a félelemkeltéshez, a káosz csináláshoz,

és senkit nem enged szabadulni mérgező deleje.

ai generated 8347639 1280

Az izzó végzet egyre csak közeledik

Az izzó végzet egyre csak közeledik az emberek felé,

fojtogató a mérgező levegő és parázslik az ég,

végül odakényszerülünk, a gonosz elé.

 

Az pedig kegyetlenül lesújt reánk, butaságunk okán,

a tétlenségünk, kínzó hiszékenységünk miatt,

s mindazért, amit tettünk, életünk során.

 

Az izzó végzet egyre csak közeledik, s felégeti a létet,

a Földön írmagja sem marad az emberiségnek,

mely magának köszönheti, e szörnyű véget.

ball 8761027 1280

A tehetetlenség az egyik legszörnyűbb érzés

A tehetetlenség az egyik legszörnyűbb érzés, kínzó állapot,

amikor az ember szeretne, de nem képes segíteni,

s a lelke sem bírja elviselni a fájó bánatot.

 

Látni a szerettünk gondját, baját, szenvedését, s fájdalmát,

hallani a gyötrelem hangjait a nap minden percében,

és eközben leplezni, önmagunk szánalmát.

 

A tehetetlenség az egyik legszörnyűbb érzés, keserű méreg,

fohászkodhat bárki a természethez, vagy az istenhez,

hiába teszi, nyoma sincs a gyógyító fénynek.

ai generated 8613836 1280

Számtalan remény nyugszik le a Nappal

Számtalan remény nyugszik le a Nappal, talán végleg,

elköszönnek az emberektől és búcsút intenek,

a világon sokan, ezután nélkülük élnek.

 

Belefáradtak a sok rosszba, megunták azt, ami folyik,

mindenfelé sérült, megtört és szakadt lelkek,

s köröttük lassan, a levegő is elfogyik.

 

Számtalan remény nyugszik le a Nappal, lehet örökre,

fájdalmas sebeket szereztek, amíg küzdöttek,

s lassan a világ is búcsúzik, hörögve.

sunset 1365830 1280

Amikor a sötétség irányítja a fényt

Amikor a sötétség irányítja a fényt, abból jó nem lehet,

ahogy abból sem, ha gyilkosok uralják eme világot,

és a hóhérok bárdja, csak fejvesztéshez vezet.

 

Az emberek fel sem fogják és el sem hiszik a valóságot,

elvannak a maguk kis álomvilágában, s rettegnek,

nem tudják levetkőzni az emberi gyarlóságot.

 

Amikor a sötétség irányítja a fényt, elköszön a remény,

nem bírja tovább elviselni a rengeteg ostobaságot,

és azután nem süt ki a Nap, a szabadság egén.

balta veres

Könnyű két kézzel szórni a mások pénzét

Könnyű két kézzel szórni a mások pénzét, de mennyire,

ilyen módon teszik tönkre a normális életet, létet,

s a kegyetlenségért sem mennek messzire.

 

Mindazon javakat, amelyeket megkeresnek az emberek,

nem gyógyításra, tanításra, vagy közjóra fordítják,

persze adókból, háborúkból van rengeteg.

 

Eltiporják a szabadságot, béklyóban tartják az értelmet,

eltitkolják mindazt, amiről a népnek tudnia kellene,

és lesöpörnek minden igazságot, sérelmet.

 

Szándékosan káoszba ölik a világot, hogy uralni tudják,

és nem nyugszanak addig, amíg a célt el nem érik,

s míg a koporsófedelet, a világra nem csukják.

 

Könnyű két kézzel szórni a mások pénzét a sok rosszra,

és lerombolni az eddig megszokott életszínvonalat,

rabláncot téve a lelkekre, örök élethosszra.

dollar 2891819 1280