Miféle gonosz világban is élünk

Miféle gonosz világban is élünk, miféle mocsokban,

ahol az igazság bűn és az értelem a végét járja,

a becsület pedig szétzúzva, s romokban?

 

Milyen világ az, amelyikben a szeretet nem számít,

amelyikben csakis az érdekek élik a világukat,

és melyikben a sötétség ereje elcsábít?

 

Mennyire torz az a valóság, mely kizárólag látszat,

a szemfényvesztés mindennapos, a hit is hamis,

s amelyben a szellő érintése is fájhat?

 

Hogyan lehet a kegyetlenség ennyire erős, gyilkos,

az ármány miként manipulálhat ily könnyedén,

s miért lehet a közérdek, annyira titkos?

 

Miért ilyen könnyű uralni az embereket, a népeket,

befolyásolni a gondolatokat, az érzelmek sorát,

s elferdíteni mindent, főleg a tényeket?

 

Miféle gonosz világban is élünk, micsoda torz álom,

és miféle fintora a létnek mindaz, ami történik,

kinek a számára lenne ez, egy vágyálom?

machine learning 5806811 1280

Mi értelme lenne mássá válni

Mi értelme lenne mássá válni, mint akik vagyunk,

és ha netán valaki nem fogad el így minket,

annak jelentene bármit is a szavunk?

 

Miért szeretnénk mindig a mások kedvében járni,

és mi a jó abban, ha engedelmesen játszunk,

talán azt hisszük, az nem fog fájni?

 

Hogyan befolyásolhatja lelkünket ez a sötét világ,

s hogyan hagyhatjuk, azt a rengeteg rosszat,

miért nem tűnnek fel, a csúf hibák?

 

Miképpen süllyedhettünk ilyen mélyre és miként,

észszerű dolog feladni önmagunkat végleg,

feladni a normalitást, mint igényt?

 

Mi értelme lenne mássá válni, mint akik lehetünk,

nem azért születtünk, hogy egyediek legyünk,

s csupán ennyi lenne a szerepünk?

pexels photo 1101726

Hogyan lehet túllépni a csalódások tömegén

Hogyan lehet túllépni a csalódások tömegén, vajh hogyan,

és miképpen lehet feldolgozni az érzelmi sebeket,

létezik, hogy ebből bármiféle jó is fogan?

 

Hogyan lehet túllépni a csalódások tömegén, mily módon,

s miként csökkenthető az a sok fájdalom, sérelem,

van esély, hogy az élet másról is szóljon?

pexels photo 5542905

Kinek ne lennének komoly gondjai

Kinek ne lennének komoly gondjai, fájdalma, s bánata,

szerelmi csalódásai, kudarca önnön vágyai terén,

és ki az, akinek mindez biza nem ártana?

 

Kinek ne lennének komoly gondjai, tragédiája, végzete,

csalódásai, félelmei, s nehezen beteljesülő álmai,

és mikor érhet vajon véget ez a rémmese?

ai generated 8227799 1280

Ki szeretne egy olyan világot

Ki szeretne egy olyan világot, amelyikben csak szolga,

amelyikben egy senki és nem számít embernek,

s kizárólag csak az engedelmesség a dolga?

 

Amelyikben nincs semmije és főleg szabadsága nincs,

nem dönthet semmiről, s nem is gondolkodhat,

ki számára lenne ez a legdrágább kincs?

 

Ki vágyna rá, hogy a gyermekeit elvegyék tőle örökre,

s miközben kidolgozná másoknak a szívét, lelkét,

nem is gondolhatna az ördögi körökre?

 

Ki szeretne egy olyan világot, mely árnyéka magának,

amelyben nincs érzelem és nincs értelem sem,

s melyben az igaz emberekre vadásznak?

question mark 5605759 1280

Egyáltalán mennyit ér az életünk

Egyáltalán mennyit ér az életünk, vajon mennyit,

kezdettől a végig csak kihasználtak vagyunk,

és végezetül mégsem nyerünk semmit?

 

Egyáltalán mennyit ér az életünk, kinek mennyit,

az idő oly gyorsan elszalad, s mind elkopunk,

tényleg ennyit érünk, mindössze ennyit?

depression 4782696 640

Mennyi kérdés marad válasz nélkül

Mennyi kérdés marad válasz nélkül, amíg élünk,

és mennyire kiszolgáltatottak vagyunk,

mennyire rettegünk, s félünk.

 

Honnan is származunk, hogy keletkezett az élet,

hogyan válhattunk ilyen kihasználhatóvá,

ezen sokat gondolkodik a lélek.

 

Az értelem miként tompult el az utóbbi években,

hogyan lehetünk ennyire manipulálhatók,

s mennyi gond van az életben.

 

A szeretet miért nem bír el a sötét gonoszsággal,

és miért az kellene folyton, ami a másé,

hogyan számolnak le az igazsággal.

 

Az érzelmek és az érzések miért ennyire kuszák,

s miért vágyunk sokszor az elérhetetlenre,

a gondolataink gyakorta furák.

 

Mennyi kérdés marad válasz nélkül, biz mennyi,

és milyen nehéz megtalálni a válaszokat,

legalább lenne remény, egy cseppnyi.

istockphoto 1305169776 612x612 1

Kinek ne lettek volna még

Kinek ne lettek volna még fájó és szomorú percei,

égető szenvedése, szívét marcangoló bánata,

s terhei, mikkel nem tudott mit kezdeni?

 

Kit ne ért volna már csalódás az élete rögös útján,

s nem kínzott soha sérelem, igazságtalanság,

ki ne szeretett volna változtatni a sorsán?

 

Kinek ne lettek volna még boldogabb órái, napjai,

szeretetteli időszakai és pihentető éjszakái,

s oly titkai, amit magában kívánt tartani?

question mark 358177 640

Ha nincs szeretet

Ha nincs szeretet, akkor mi értelme a létnek,

mi értelme az állandó küszködésnek,

és hol marad a helye a fénynek?

 

Hol marad a helye a szívben az érzelmeknek,

s mi védi meg a lelkeket a fájdalomtól,

mit tarthatunk így értelmesnek?

 

Ha nincs szeretet, sötétbe fog borulni a világ,

elvész minden, ami egykoron érték volt,

s nem számítanak soha a hibák?

question mark 7211815 640

Hová tűnt az értelem

Hová tűnt az értelem, elhagyta az emberiség javát,

s miután megadta magát a mélységes sötétnek,

attól kezdve nem is hallja az igazság szavát?

 

Hová tűnt az értelem, hogy hagyhatta el a lelkeket,

hogyan válhatott semmivé, a gonosz kapcájává,

s ilyetén, hogy szerzett oly szörnyű perceket?

question mark 358177 640