Mindennapi kihívások

Mindennapi kihívások terhelik ezt a szép életünket,

s tesznek boldoggá minket, méghozzá nagyon,

elősegítve, azt az örömteli végzetünket.

 

Mindennapi kihívások okoznak csodás pillanatokat,

és számtalan gyönyört, s szeretetteli perceket,

feledtetve, ama ármányos hazugságokat.

Tele a temető

Tele a temető olyanokkal, kik a csodában hittek,

akik elhitték, hogy csak jót akarnak nekik,

és akiket folyamatosan tévútra vittek.

 

Akik elfogadták az ármányos, hitegető szavakat,

s akik gondolkodás nélkül fejet hajtottak,

és feláldozták valamennyi javukat.

 

Akik parancsszóra megtagadták az addigi életük,

elhidegültek a családjuktól és a barátaiktól,

s már maguk sem tudták, mi az érdekük.

 

Tele a temető azokkal, kik szerették ezt a világot,

akiket örömmel töltött el számtalan pillanat,

s akik most a sírjukra várják a virágot.

A gonosz markában

A gonosz markában szenvednek az emberek,

békés napokat élhetnének, ha engednék,

s lehetnének egymáshoz kedvesek.

 

Alig lenne köztük olyan, ki bántana másokat,

és aki ne beszélgetne barátként bárkivel,

ha nem uralnák őket, mint a bábokat.

 

Mindőjük tenné a dolgát, a tehetsége szerint,

és szerettei körében boldogan ellehetne,

ha nem uszítana az ármány megint.

 

Sajnos azonban egyre fogy köröttük a levegő,

egy maroknyi pszichopata őrülten tombol,

s számukra ez a bolygó csupán legelő.

 

Az emberiség meg nyűg, keserves probléma,

amelyet meg kell szüntetni minél előbb,

s kiknek a sírjára nem jár a bokréta.

 

A gonosz markában megsemmisülhet az élet,

és semmi nem marad meg az igazi jóból,

ha nem küzd összefogva minden lélek.

Egy reménytelen világban

Egy reménytelen világban, reményt adni igen nehéz,

s nagyon nehéz az összetört lelkek sebeit ápolni,

hiszen felfoghatatlan ami történik, az egész.

 

Tervezett gazdasági válság és gerjesztett háború dúl,

folyamatos a cselszövés, az intrika, az ármány,

s ez addig tart, amíg az emberiség belefúl.

 

Mindennap beszürkíti az eget a reánk kiszórt méreg,

s a természetesen kék ég így elveszíti a varázsát,

végleg kiégnek a reményhez vezető fények.

 

Egy reménytelen világban mindennap egy rémálom,

feszültséggel, félelemmel és rettegéssel telített,

s végül ott állunk, a halálba menő sétányon.

Ármányos szavak

Ármányos szavak, melyekkel irányítani lehet,

amelyek mételyezik a lelket, a szívet,

s melyek ellen csak az ész tehet.

 

Az ész, mely egyre ritkábban bizonyítja létét,

hihetetlenül le van tompítva és butítva,

s így nem érzi a vesztét, a végét.

 

Az a kevés mi megmaradt, s kitartóan harcol,

mindent bevet, hogy mentse a menthetőt,

s az időbe segélykiáltást karcol.

 

Hihetetlen, mekkora erő rejtőzik a beszédben,

mennyire meg tudnak téveszteni bárkit,

s ez fegyver a zsarnokok kezében.

 

Ármányos szavak mérge tornádóként tombol,

nem áll le és nem pihen meg mindaddig,

amíg minden jót le nem rombol.

A pokol küldöttei

A pokol küldöttei ismét összeültek néhány napra,

s megvitatták, miként gyűjtsék be a lelkeket,

hogy szűnjön meg a világ apraja, nagyja.

 

Ármánykodásuk alatt megtették, amit csak lehet,

buliztak, ettek, ittak, s kivetkőztek magukból,

az erotikának is adtak ám bőven teret.

 

A pokol küldöttei gonoszul dörzsölik a markukat,

s már előre örülnek a rengeteg elvett életnek,

azonban fényben eltakarják az arcukat.

Becsapva és megtévesztve

Becsapva és megtévesztve élnek az emberek,

egykedvűen végzik a dolgukat naponta,

a teendőjük nem kevés, rengeteg.

 

Elgondolkozni sem idejük, sem erejük nincs,

annyira lefoglalja őket az a sok rossz,

s lassan szabad akaratuk sincs.

 

Elvész minden joguk, amit valaha szereztek,

amiért sokat harcoltak, s vérüket ontották,

miközben sok családtagot eltemettek.

 

Sötét vihar dühöng, mindennapos az ármány,

s valamennyi életforma veszélyben van,

hisz nem többek ők, mint zsákmány.

 

Becsapva és megtévesztve az élet kegyetlen,

tragikus idők járnak, s nem lesz irgalom,

amíg nem lesz rend a fejekben.

Ha a pénz nem létezne

Ha a pénz nem létezne, a világ nagyon más volna,

nem a gyűlölködés és a kapzsiság uralná,

hanem az igaz szeretetről szólna.

 

A békéről, a nyugalomról, a családokról, s a jóról,

a szépségről, az összefogás óriási erejéről,

a becsületről és az igaz szóról.

 

Nem folyna a csapból is az ármány és a hazugság,

a sötét gonosz szemfényvesztése elbukna,

s helyette felragyogna az igazság.

 

Nem dúlna állandóan háború ezen a szép Földön,

nem irigykednének egymásra az emberek,

s nem volna drága hitel, kölcsön.

 

Ha a pénz nem létezne, a lélek nem lenne fogoly,

szabadon és tisztelettel bánna másokkal,

s természetessé válna a mosoly.

A gonosz fegyverei

A gonosz fegyverei a pénz és az aljas ármány,

amelyek befészkelik magukat az elmékbe,

mindegy, hogy milyen fájdalmak árán.

 

A manipuláció, s a megtévesztés igen sikeres,

ám amennyiben mégsem hatnának eléggé,

a sunyi hatalom meglehetősen ideges.

 

A kitűzött cél az elpusztítás, s a teljes uralom,

a szeretet, a becsület, a tisztesség kiirtása,

és igyekeznek változtatni a tudaton.

 

A tudaton, melyben még él a jó, s él a remény,

amelyben valódiak az érzelmek, a vágyak,

és miben érző lény a gazdag, szegény.

 

A gonosz fegyverei az uszítás és a megosztás,

s mindezek ellen túlontúl nehéz küzdeni,

az összefogás lehet csakis a megoldás.

Bűvésztrükk a szavakkal

Bűvésztrükk a szavakkal, biza ármányos játék,

elvonja a figyelmet a valóságról, az igazról,

s ezalatt a háttérben suhan az árnyék.

 

Az árnyék, amely befolyásolni akarja az elmét,

sokan bele is esnek a fondorlatos csapdájába,

s ezzel a bűvész megvalósítja a tervét.

 

Átveszi az irányítást és manipulálja a dolgokat,

megtéveszt, elrettent, egyben bűntudatot kelt,

s így könnyen befolyásolja a sorsokat.

 

Bűvésztrükk a szavakkal, ami sokszor beválik,

észrevétlenül elveszi a szellem szabadságát,

és az azután már csak a végzettel teázik.